Vykorten

Hur många vykort det finns med motivanknytning till Svenska Amerika Linien kommer nog aldrig någonsin att bli besvarat. Kännare tippar på ca 600, varav en del med endast små skillnader eller olika tryckerier med samma motiv, men sanningen ligger nog närmare några hundra fler om man räknar ett antal privattagna kort som gjorts om till vykort. Säkert är att hundratusentals vykort skickats inte bara av resenärerna på båtarna utan av folk som aldrig varit ombord men tyckt att motivet varit trevlig.

Hur som helst så lär det inte finnas någon samling som är komplett och så lär det förbli trots idogt sökande bland samlare.