Resan

Att resa med Svenska Amerika Liniens fartyg måste ha varit mycket speciellt, speciellt för de passagerare som under emigrationens toppår med möda och stort besvär tog sig över den nyckfulla Atlanten på överfulla båtar. Eftersom det var stor skillnad på den reguljära linjetrafiken mellan Sverige och USA och alla de kryssningarna man gjorde, har jag valt att i denna text koncentrera mig på det förstnämnda.

Resan mellan kontinenterna tog en dryg vecka men kunde också ta upp till tolv dagar så som var fallet vid t ex Drottningholms sista resa till New York i februari 1948 då man hade hög eller mycket hög sjö under hela resan.

Förutom servicen, maten och vädret pratade man gärna om alla aktiviteter besättningen anordnade ombord såsom filmvisningar, olika däcksspel, dans eller framträdanden av inhyrda artister eller utförda av den egna besättningen.