Kontakt

Torsten Torstensson
TT(web)
Boende mitt i de bohuslänska skogsområdena, söder om Uddevalla, betecknar jag mig själv som en riktig ”landkrabba”. Tillsammans med hustrun Monica förvaltar jag en gård på 100 ha i sextonde generationen på min fars sida. Förutom detta hjälper jag även Sverige – Amerika Centret i Karlstad i olika frågor.

Drömmen om Amerika, emigrationsintresset och samlarmanin är dock något som ärvts från moderns sida där större delen av släktingarna idag bor på andra sidan Atlanten efter att deras anhöriga emigrerat i slutet av 1800-talet. Intresset för Svenska Amerika Linien utvecklades från att i början varit ett sidospår till att så småningom expandera till en av de större samlingarna i privat ägo. Eftersom det fortfarande finns väldigt mycket material i privat ägo, i antikaffärer eller hos samlare är min målsättning att förfina min samling, visa materialet för intresserade och försöka levandegöra historien kring det fantastiska företaget Svenska Amerika Linien.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande