Agenterna

Svenska Amerika Linien var sannerligen en föregångare när det gällde PR och marknadsföring. Förhållandet till resebyråer på den amerikanska kontinenten och i Skandinavien och övriga Europa upprätthölls på ett personligt sätt vilket det var en stor resebyrå såsom Nordisk Resebureau i Stockholm, det stora kontoret i Chicago eller en mindre agentur i de svenska landsortskommunerna.

Redan i början av 1920-talet lade företaget ner stor energi på att bygga upp en rejäl kringorganisation för att locka resenärer och i New York blev Hilmer Lundbeck chef. Lundbeck hade redan goda kontakter med svensk-amerikanerna och förmedlade bland annat pengar mellan svenskarna på de olika kontinenterna.

I mitten på 1920-talet fanns det, förutom huvudkontoret i New York, också avdelningskontor eller generalagenturer i Chicago, Minneapolis, Boston, San Fransisco, Seattle, Portland, Los Angeles, Detroit, Winnipeg, Montreal och Halifax. I Sverige kunde man finna agenturer hos allt ifrån resebyråerna till tobaksaffärer eller tidningsredaktioner.