Passagerarna

Till premiärturen 1915 hade endast 115 biljetter sålts och den första köptes av den 28-årige resenären Curt Bergström. 42 år senare steg den miljonte passageraren, Nels B. Benson, ombord på Stockholm i New Yorks hamn.

Det går inte att generalisera när det gäller att presentera vilka som under Svenska Amerika Liniens 60-åriga verksamhet var linjens passagerare. Några kategorier sticker dock ut mer än andra:

  • Emigranter. Under SALs första femton år transporterades åtskilliga emigranter framför allt från Sverige men även ett betydande antal från Finland. Antalet minskade dramatiskt i samband med de ändrade invandringskvoterna i USA som nästan sammanföll med depressionen och därefter var det mest ströfall som noterades.
  • Återvändare. Nästan en femtedel av de emigrerade svenskarna till Nordamerika återvände så småningom till Sverige och ett stort antal av dessa transporterades med SALs fartyg.
  • Släktresor. Besök av svenska släktingar till Nordamerika och av svenskamerikaner till det gamla hemlandet utfördes enkelt genom en direktlinje länderna emellan.
  • Kryssningar. Den ojämförligt största andelen av antal passagerare utgjordes av, framför allt, amerikanska kryssningsresenärer.
  • Turister. Många kombinerade ett släktbesök i USA med att genomföra en turistresa till platser man tidigare bara drömt om.
  • Diplomater. Om man studerar passagerarlistor, innan flygresorna blev allt vanligare, så finner man många diplomater. Det är framför allt svenska och finska diplomatnamn men en betydande del är, överraskande nog, ryska eller sovjetiska som det hette på den tiden. Förutom ambassadpersonal var det ju också personer som verkade hos FN i New York.
  • Kändisar. Det är alltid roligt att hitta kändisar i passagerarlistorna. För filmskådespelare, idrottsmän och andra celebriteter var det självklart att ta sig till och från Nordamerika med Svenska Amerika Linien.