Souvenirerna

Ingen kan undgå Svenska Amerika Liniens fantastiska förmåga att vara föregångare i olika sammanhang. Båtarnas utformning och inredning var föredömen för andra rederier och personalens serviceanda och kunskap gjorde företaget berömt på båda sidor Atlanten.

Mängder av företag i dagens samhälle bleknar i jämförelse när det gäller reklam och PR. Det genomgående kännetecknet, från början till slutet, var de tre kronorna som var en oslagbar logotyp. Den visualiserade inte bara själva företaget utan var naturligtvis även utmärkt reklam för Sverige och det svenska. Man skall i sammanhanget inte förringa valet av namnen på båtarna som andades kvalité in i minsta detalj.

Inte minst viktigt för att sprida företagets namn var souvenirerna som såldes ombord och de presenter av olika slag som lämnades till i första hand förstaklass passagerarna. Man såg också mellan fingrarna när askfat, tändsticksaskar och andra mindre minnessaker stoppades i fickorna av mindre nogräknade passagerare väl medvetna om att man på detta sätt ytterligare spred företagets namn.