Anställda

Under Svenska Amerika Liniens 60-åriga historia var tusentals människor anställda eller hade sin utkomst direkt eller indirekt av företaget. Allt uppifrån Broströms-familjens medlemmar, ingifta, släkt eller på annat sätt i förbindelse med ledningen, till personer som gjorde en resa av ren äventyrslystnad, arbetade på det mytomspunna företaget. Man får i sammanhanget inte glömma alla som på ett eller annat sätt arbetade för SAL på amerikansk mark, tänk bara alla som arbetade i New York, Halifax eller på alla kontor runt om i Nordamerika.

I början av företaget historia var det inte ovanligt att man mönstrade på för att väl i hamn i New York lämna båten och stanna i USA. Allt eftersom åren gick anställdes fler personer med annat ursprung än det svenska passet kunde uppvisa och i slutet av företagets historia var det många av mellaneuropeisk nationalitet som var anställda. Man räknar med att av de som arbetade som besättningspersonal så var 80 % män och 20 % kvinnor.

Tyvärr har allt för lite forskning gjorts kring de anställda på fartygen men man kan kort säga att det var ett samhälle i miniatyr med allt vad det innebar av glädje och sorg. I denna värld möttes personer av olika härkomst, många trivdes alldeles utmärkt och blev kvar i många år medan andra aldrig fann sig tillrätta.