Båtarna

Det dröjde till 1923 innan SAL beställde sitt första nybygge. Namnet fastställdes till Gripsholm och hon levererades i Newcastle 1925. Sedan första resan över Atlanten 1915 hade man dock redan haft tre fartyg i drift. Stockholm döptes det första fartyget till och hon köptes av Holland American Line. Nästa köp gjordes från rederiet Allan Line år 1919 och döptes till Drottningholm som på grund av sitt uppträdande på sjön i folkmun kallades för ”Rollinghome”. Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 där svensk-amerika spelade en stor roll hyrdes en ångare in från Tyskland som fick namnet Kungsholm.

Gripsholm från 1925 och framför allt Kungsholm som levererades från Blohm & Voss varv i Hamburg 1928 blev de fartyg som symboliserade Svenska Amerika Liniens exklusivitet och framsynthet. Förutom moderniteterna på de vackert inredda båtarna varav kan nämnas dieselmotorer, elektriska hissar och en badbassäng förstod SAL på ett tidigt stadium att personalens serviceinriktning skulle bli avgörande för företagets framtid. Här startade också återanvändningen av namnen och totalt användes namnet Kungsholm fyra gånger, Gripsholm två gånger, Stockholm fyra gånger, om man räknar med de två som beställdes i Italien under kriget men aldrig levererades, samt Drottningholm en gång.