Utväxlingsresorna

Det hann bara gå några timmar efter britternas krigsförklaring mot Tyskland, under andra världskriget, innan passagerartrafiken över Atlanten drabbades i och med torpederingen av Anchor-Donaldsons ångare Athenia utanför irländska kusten, med strax över hundra förolyckande personer, på väg till Canada. Sänkningen visade vad den civila sjöfarten hade att vänta sig och även SAL fick acceptera att det skulle bli stora svårigheter att upprätthålla någon Atlanttrafik över huvud taget. Visserligen gjorde man ett fåtal resor till och från Amerika och tog då en nordlig resväg men i stort kan man säga att trafiken låg nere under hela kriget.

Kungsholm beslagtogs, sorgligt nog, av de amerikanska myndigheterna medan Gripsholm och Drottningholm gick till uppläggning i Sverige. Så småningom fick SAL i uppdrag att genomföra så kallade utväxlingsresor med Gripsholm och Drottningholm. Uppdraget kom i första hand från den amerikanska regeringen men även britterna, tyskarna och japanerna var inblandade. Det som utväxlades var krigsfångar, diplomater, sårade eller sjuka samt andra civila, mest kvinnor och barn, som blivit strandsatta.

Det var framför allt Gripsholm som skulle bli berömt för dessa resor och den första ägde rum sommaren 1942 när ett stort antal japanska medborgare lämnade New York för att komma till sitt hemland. Totalt genomfördes 33 resor jorden runt och under alla dessa resor uppehöll man samma höga standard vilket det gällde diplomater eller krigsfångar.