Utställning i Philadelphia

Utställning i Philadelphia 2012 – 2013

Utställning i Karlstad

Utställning i Karlstad 2011 – 2012